F.B.I. TASBUD S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2019

F.B.I. TASBUD S.A. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019 i XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019.

F.B.I. TASBUD S.A. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jego przypadku 122,4 proc. To przyniosło mu tytuł Gepard Biznesu 2019.  

Wartość rynkowa F.B.I. TASBUD S.A.  w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 27 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

Historia F.B.I. TASBUD rozpoczyna się w 1985 roku, kiedy to Prezes – Bogdan Seweryn Czapczuk rozpoczął działalność inwestycyjno-budowlaną na terenie Mazowsza. Po kilkunastu latach, za sprawą rosnącej liczby Inwestorów i ich wymagań, firma przeszła przekształcenie i otrzymała nową nazwę: F.B.I. TASBUD Czapczuk Teresa – nastąpiło to w 1994 roku. Przez cały ten czas przedsiębiorstwo prężnie rozwijało się i realizowało coraz bardziej skomplikowane projekty budowlane. Następne dwie dekady okazały się równie owocne. F.B.I. TASBUD stale wychodziło naprzeciw oczekiwaniom Klienta i co najważniejsze wykonywało usługi na najwyższym poziomie. Dzięki temu w 2014 roku przystąpiono do kolejnego przekształcenia firmy – tym razem w spółkę akcyjną, uznając ją za najlepszą i najodpowiedniejszą formę zarządzania tak wyspecjalizowanym i profesjonalnym podmiotem. Proces przekształcenia zakończony został w 2015 roku i od tego momentu firma nosi nazwę F.B.I. TASBUD S.A.

Dziś głównym profilem działalności F.B.I. TASBUD S.A. jest generalne wykonawstwo inwestycji kubaturowych na terenie Polski. Wieloletnie doświadczenie, doskonałe zaplecze techniczne i wykwalifikowana kadra umożliwiają osiągnięcie wspólnego sukcesu, czego dowodem jest realizacja inwestycji kubaturowych z wielu sektorów, m.in.: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz specjalistycznego. Firma znana jest również na rynkach wschodnich, azjatyckim i afrykańskim, które to z racji swego potencjału stanowią istotny element strategii biznesowej F.B.I. TASBUD S.A., ukierunkowanej na dywersyfikację kierunków sprzedaży. Przedsiębiorstwo sukcesywnie rozbudowuje w swej strukturze segment budownictwa eksportowego, którego główne ogniwo stanowią doskonali polscy specjaliści, posiadający wiedzę i doświadczenie w handlu zagranicznym, oparte również o znajomość lokalnych uwarunkowań. ób utrzymanie polityki jakości na najwyższym poziomie.

Głównym atutem firmy są jej pracownicy – niektórzy związani są z nią od początku jej istnienia, a więc od 30 lat. Kadra F.B.I TASBUD S.A. składa się z polskich ekspertów różnych specjalizacji. Ich doświadczenie, entuzjazm i pracowitość pozwalają na skuteczne i precyzyjne realizowanie zadań, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności wobec często zmieniających się wymagań Inwestorów.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://fbitasbud.pl

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje powiatom, miastom, gminom, dzielnicom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.